Förändringsarbete

 Alltför ofta upplever medarbetare och kunder att det inte händer någonting trots att vi gjort insiktsfulla analyser och tagit fram relevanta handlingsplaner. Orsakerna är många. Bristande fokusering, dåligt ledarskap, bristfällig kommunikation, otillräcklig uthållighet, begränsade resurser, för att nämna några. Samtliga bidrar till att rasera förtroendet för vår verksamhet i stället för att bygga upp det.

Vi erbjuder stöd

Med att förankra och kommunicera resultat och handlingsplaner såväl internt som externt
För att identifiera viktiga hinder för ett framgångsrikt förändringsarbete
Vid framtagning av mål- och uppföljningsrutiner
Med att ta fram enkla verktyg som chefer och andra medarbetare kan använda för att säkra genomförandet av planerna
Coachning och stöd åt ledningsgrupper och chefer
Utbildning och träning