Marknads- och organisationsanalyser

 Ett bra beslutsunderlag är startpunkten för att affärs- och handlingsplaner skall fokusera på områden och aktiviteter som är av avgörande betydelse för hur relationerna till en viss intressentgrupp skall utvecklas. När man samtalar med kunder, medarbetare eller andra intressenter finns det ofta många områden i en relation som kan utvecklas, men vad är viktigast just nu? Vad ger bäst återbäring på de kostnader och andra resursinsatser som krävs?

Vi erbjuder stöd

Vid kartläggning och analyser av kunder, medarbetare och andra intressenter för att identifiera möjligheter att utveckla och stärka relationerna
Med framtagning av handlingsplaner
Med presentationer, workshops och andra åtgärder som krävs för att kommunicera, utveckla och förankra resultat och planer